تربیت مردانی پاک از جهل و جهالت محصول علوم انسانی اسلامی است

تربیت مردانی پاک از جهل و جهالت محصول علوم انسانی اسلامی است
آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید درپیامی تصویری به مناسبت آغاز دومین دوره طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی درقم گفت: تربیت مردانی منزه از جهل و جهالت عملی از نتایج علوم انسانی اسلامی است.
پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، این مرجع تقلید در این پیام که شامگاه جمعه در این مراسم قرائت شد، بیان کرد: اگر حوزه و دانشگاه بتوانند، افرادی منزه از جهل علمی و جهالت عملی تربیت کنند، به مهمترین هدف های علوم انسانی اسلامی دست پیدا کردند.
وی همچنین محور اصلی علوم انسانی را توحید و تبیین دستاورد حرکت انبیای …

تربیت مردانی پاک از جهل و جهالت محصول علوم انسانی اسلامی است

آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید درپیامی تصویری به مناسبت آغاز دومین دوره طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی درقم گفت: تربیت مردانی منزه از جهل و جهالت عملی از نتایج علوم انسانی اسلامی است.
پایگاه خبری تحلیلی قم پرس، این مرجع تقلید در این پیام که شامگاه جمعه در این مراسم قرائت شد، بیان کرد: اگر حوزه و دانشگاه بتوانند، افرادی منزه از جهل علمی و جهالت عملی تربیت کنند، به مهمترین هدف های علوم انسانی اسلامی دست پیدا کردند.
وی همچنین محور اصلی علوم انسانی را توحید و تبیین دستاورد حرکت انبیای …
تربیت مردانی پاک از جهل و جهالت محصول علوم انسانی اسلامی است

طاووس موزیک