ترامپ: به لطف هیلاری ایران قدرت اسلامی برتر منطقه شد

ترامپ: به لطف هیلاری ایران قدرت اسلامی برتر منطقه شد

ترامپ در یکی از شدیدترین حملات به هیلاری کلینتون، او را فاسدترین شخصی خواند که تا به‌حال برای ریاست جمهوری آمریکا نامزد شده است.

ترامپ: به لطف هیلاری ایران قدرت اسلامی برتر منطقه شد

(image)

ترامپ در یکی از شدیدترین حملات به هیلاری کلینتون، او را فاسدترین شخصی خواند که تا به‌حال برای ریاست جمهوری آمریکا نامزد شده است.
ترامپ: به لطف هیلاری ایران قدرت اسلامی برتر منطقه شد

خرم خبر