ترامپ: به اطلاعات سازمان های جاسوسی آمریکا بی اعتمادم!

ترامپ: به اطلاعات سازمان های جاسوسی آمریکا بی اعتمادم!

دونالد ترامپ دلیل شرکت در جلسه توجیهی امنیتی به همراه مایکل فلین را اعتماد نداشتن به مسئولان اطلاعاتی آمریکا بیان کرد.

ترامپ: به اطلاعات سازمان های جاسوسی آمریکا بی اعتمادم!

(image)

دونالد ترامپ دلیل شرکت در جلسه توجیهی امنیتی به همراه مایکل فلین را اعتماد نداشتن به مسئولان اطلاعاتی آمریکا بیان کرد.
ترامپ: به اطلاعات سازمان های جاسوسی آمریکا بی اعتمادم!

کانون نماز