ترامپ آراء لازم برای کاندیداتوری جمهوری‌خواهان را کسب کرد

ترامپ آراء لازم برای کاندیداتوری جمهوری‌خواهان را کسب کرد

منابع خبری از موفقیت دونالد ترامپ به دست‌یابی به وکلای انتخاباتی لازم برای کاندیداتوری نهایی جمهوری‌خواهان در انتخابات ۲۰۱۶ خبر می‌دهند.

ترامپ آراء لازم برای کاندیداتوری جمهوری‌خواهان را کسب کرد

(image)

منابع خبری از موفقیت دونالد ترامپ به دست‌یابی به وکلای انتخاباتی لازم برای کاندیداتوری نهایی جمهوری‌خواهان در انتخابات ۲۰۱۶ خبر می‌دهند.
ترامپ آراء لازم برای کاندیداتوری جمهوری‌خواهان را کسب کرد

خبرگزاری اصفحان