ترافیک سنگین محور رشت‌ ـ قزوین

ترافیک سنگین محور رشت‌ ـ قزوین

فرمانده پلیس راه گیلان ترافیک محور رشت‌ ـ قزوین در محدوده امامزاده هاشم و منجیل را سنگین و پرحجم خواند و گفت: محور رشت‌ـچابکسر و آستارا‌ـ اردبیل ترافیک پرحجم است.

ترافیک سنگین محور رشت‌ ـ قزوین

(image)

فرمانده پلیس راه گیلان ترافیک محور رشت‌ ـ قزوین در محدوده امامزاده هاشم و منجیل را سنگین و پرحجم خواند و گفت: محور رشت‌ـچابکسر و آستارا‌ـ اردبیل ترافیک پرحجم است.
ترافیک سنگین محور رشت‌ ـ قزوین

دانلود آهنگ جدید

سپهر نیوز