ترافیک روان در جاده‌های منتهی به تهران

ترافیک روان در جاده‌های منتهی به تهران

مدیر راهداری استان تهران با اشاره به تصاویر دوربین های نظارت تصویری و گزارش های دریافتی گفت: هم اکنون تردد خودروها در مسیرهای منتهی به پایتخت بصورت روان و عادی در جریان است.

ترافیک روان در جاده‌های منتهی به تهران

(image)

مدیر راهداری استان تهران با اشاره به تصاویر دوربین های نظارت تصویری و گزارش های دریافتی گفت: هم اکنون تردد خودروها در مسیرهای منتهی به پایتخت بصورت روان و عادی در جریان است.
ترافیک روان در جاده‌های منتهی به تهران

دانلود سریال و آهنگ