تدوین اینگونه برنامه ششم در دولت یک بدعت بود/ وزرا هم در این مورد اختلاف دارند

تدوین اینگونه برنامه ششم در دولت یک بدعت بود/ وزرا هم در این مورد اختلاف دارند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه برخی وزرا هم برخی بندهای برنامه ششم را تایید نمی کنند گفت: پیشنهاد می کنیم دولت آنچه را که با عنوان لایحه برنامه ششم ارائه کرده، پس بگیرد و بعد از بررسی جامع، با امضای رئیس جمهور به مجلس ارائه کند.

تدوین اینگونه برنامه ششم در دولت یک بدعت بود/ وزرا هم در این مورد اختلاف دارند

(image)

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه برخی وزرا هم برخی بندهای برنامه ششم را تایید نمی کنند گفت: پیشنهاد می کنیم دولت آنچه را که با عنوان لایحه برنامه ششم ارائه کرده، پس بگیرد و بعد از بررسی جامع، با امضای رئیس جمهور به مجلس ارائه کند.
تدوین اینگونه برنامه ششم در دولت یک بدعت بود/ وزرا هم در این مورد اختلاف دارند

دانلود نرم افزار