تدارک سفر زیارتی مشهد مقدس برای معلمان جدیدالورود به آموزش و پرورش

تدارک سفر زیارتی مشهد مقدس برای معلمان جدیدالورود به آموزش و پرورش

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان از برگزاری زیارتی مشهد مقدس برای معلمان جدیدالورود به آموزش و پرورش خبر داد.

تدارک سفر زیارتی مشهد مقدس برای معلمان جدیدالورود به آموزش و پرورش

(image)

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان از برگزاری زیارتی مشهد مقدس برای معلمان جدیدالورود به آموزش و پرورش خبر داد.
تدارک سفر زیارتی مشهد مقدس برای معلمان جدیدالورود به آموزش و پرورش

آخرین اخبار ورزشی