تخفیف ۶۰ درصدی زمین شهرک های صنعتی برای سرمایه گذاران

تخفیف ۶۰ درصدی زمین شهرک های صنعتی برای سرمایه گذاران
مُهرستان » معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: زمین های بیشتر شهرک های صنعتی کشور امسال برای حمایت از صنعتگران و سرمایه گذاران با ۵۰ درصد تخفیف عرضه می شود که نخبگان، شرکت های دانش بنیان و ایثارگران از تخفیف ۱۰درصدی اضافه نیز برخوردار هستند. به…

تخفیف ۶۰ درصدی زمین شهرک های صنعتی برای سرمایه گذاران

مُهرستان » معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: زمین های بیشتر شهرک های صنعتی کشور امسال برای حمایت از صنعتگران و سرمایه گذاران با ۵۰ درصد تخفیف عرضه می شود که نخبگان، شرکت های دانش بنیان و ایثارگران از تخفیف ۱۰درصدی اضافه نیز برخوردار هستند. به…
تخفیف ۶۰ درصدی زمین شهرک های صنعتی برای سرمایه گذاران

خرید بک لینک

آهنگ جدید