تخفیف ۵۰ درصدی فروش زمین در شهرک های صنعتی

تخفیف ۵۰ درصدی فروش زمین در شهرک های صنعتی

معاون وزیر صنعت گفت: تخفیف ۵۰ درصدی امسال و برای حمایت از صنعتگران و سرمایه گذاران در اغلب شهرک های صنعتی کشور داده می شود.

تخفیف ۵۰ درصدی فروش زمین در شهرک های صنعتی

(image)

معاون وزیر صنعت گفت: تخفیف ۵۰ درصدی امسال و برای حمایت از صنعتگران و سرمایه گذاران در اغلب شهرک های صنعتی کشور داده می شود.
تخفیف ۵۰ درصدی فروش زمین در شهرک های صنعتی

خرید بک لینک

فیلم سریال آهنگ