تحلیل شریعتمداری از ریاست آیت‌الله جنتی در خبرگان

تحلیل شریعتمداری از ریاست آیت‌الله جنتی در خبرگان

«یک خبر موثق حکایت از آن دارد که نمایندگان مجلس خبرگان برای آقای جنتی توضیح داده بودند قصد دارند با انتخاب ایشان، پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده‌ای به دشمنان بیرونی، مخصوصا انگلیس و آمریکا بدهند.»

تحلیل شریعتمداری از ریاست آیت‌الله جنتی در خبرگان

(image)

«یک خبر موثق حکایت از آن دارد که نمایندگان مجلس خبرگان برای آقای جنتی توضیح داده بودند قصد دارند با انتخاب ایشان، پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده‌ای به دشمنان بیرونی، مخصوصا انگلیس و آمریکا بدهند.»
تحلیل شریعتمداری از ریاست آیت‌الله جنتی در خبرگان

آهنگ جدید