تبریک مسی برای اولین مدال طلای آرژانتین در ریو

تبریک مسی برای اولین مدال طلای آرژانتین در ریو

پس از کسب مدال تاریخی طلای المپیک توسط پائولا پارتو، جودوکار آرژانتینی، حال لیونل مسی به تمجید از او پرداخت.

تبریک مسی برای اولین مدال طلای آرژانتین در ریو

(image)

پس از کسب مدال تاریخی طلای المپیک توسط پائولا پارتو، جودوکار آرژانتینی، حال لیونل مسی به تمجید از او پرداخت.
تبریک مسی برای اولین مدال طلای آرژانتین در ریو