تاکید رحمانی فضلی بر تقویت همکاری‌های مشترک امنیتی با پاکستان

تاکید رحمانی فضلی بر تقویت همکاری‌های مشترک امنیتی با پاکستان

وزرای کشور ایران و پاکستان در دیدار ۲ جانبه بر تقویت همکاری‌های مشترک امنیتی تاکید کردند.

تاکید رحمانی فضلی بر تقویت همکاری‌های مشترک امنیتی با پاکستان

(image)

وزرای کشور ایران و پاکستان در دیدار ۲ جانبه بر تقویت همکاری‌های مشترک امنیتی تاکید کردند.
تاکید رحمانی فضلی بر تقویت همکاری‌های مشترک امنیتی با پاکستان

کرمان نیوز

باران دانلود