تاثیرات مخرب چاقی بر روی مغز

تاثیرات مخرب چاقی بر روی مغز

بر اساس یافته های تحقیقات جدیدی از دانشگاه علوم بهداشت و سلامتی تگزاس، چاقی می تواند ساختار مغز را تغییر دهد و آتروفی (کوچک شدن) مغز را به همراه داشته باشد.

تاثیرات مخرب چاقی بر روی مغز

(image)

بر اساس یافته های تحقیقات جدیدی از دانشگاه علوم بهداشت و سلامتی تگزاس، چاقی می تواند ساختار مغز را تغییر دهد و آتروفی (کوچک شدن) مغز را به همراه داشته باشد.
تاثیرات مخرب چاقی بر روی مغز

بک لینک رنک 1

سپهر نیوز