بین جناح‌های ایرانی در زمینه اصول اساسی کشور هیچ اختلاف‌نظری وجود ندارد

مجید فهیم‌پور با اشاره به نتایج انتخابات و اختلاف‌نظرهایی جزیی میان دو طیف از نمایندگان تاکید کرد که بین این جناح های ایرانی در زمینه اصول اساسی کشور از جمله اصول قانون اساسی هیچ اختلاف نظری وجود ندارد.