بیش از هزار دانشجو از جشن مهدویت استقبال کردند

بیش از هزار دانشجو از جشن مهدویت استقبال کردند

دبیر کانون مهدویت دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در مراسم جشن مهدویت بیش از هزار دانشجو استقبال خود را از میلاد امام زمان نشان دادند که این حضور بی سابقه نشان دهنده علاقه دانشجویان به امام زمان می باشد.

بیش از هزار دانشجو از جشن مهدویت استقبال کردند

(image)

دبیر کانون مهدویت دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در مراسم جشن مهدویت بیش از هزار دانشجو استقبال خود را از میلاد امام زمان نشان دادند که این حضور بی سابقه نشان دهنده علاقه دانشجویان به امام زمان می باشد.
بیش از هزار دانشجو از جشن مهدویت استقبال کردند

مرکز فیلم