بیرالوند نخستین مدال وزنه برداری را برای ایران کسب کرد

بیرالوند نخستین مدال وزنه برداری را برای ایران کسب کرد

رضا بیرالوند درپایان حرکت یکضرب دسته ۹۴ کیلوگرم با مهار وزنه۱۶۱ کیلوگرم دست به کار بزرگی زد و حتی با آسیب دیدگی توانست نخستین مدال را برای کاروان تیم ملی جوانان بدست بیاورد.

بیرالوند نخستین مدال وزنه برداری را برای ایران کسب کرد

(image)

رضا بیرالوند درپایان حرکت یکضرب دسته ۹۴ کیلوگرم با مهار وزنه۱۶۱ کیلوگرم دست به کار بزرگی زد و حتی با آسیب دیدگی توانست نخستین مدال را برای کاروان تیم ملی جوانان بدست بیاورد.
بیرالوند نخستین مدال وزنه برداری را برای ایران کسب کرد

خرید vpn قوی برای گوشی

اخبار دنیای دیجیتال