بیانات رهبری و ایثار مجموعه تفحص باعث بازگشت پیکر شهدای منا شد

بیانات رهبری و ایثار مجموعه تفحص باعث بازگشت پیکر شهدای منا شد

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: بیانات محکم و نهیب رهبر معظم انقلاب به همراه ایثار مجموعه تفحص باعث بازگشت پیکر شهدای فاجعه منا شد.

بیانات رهبری و ایثار مجموعه تفحص باعث بازگشت پیکر شهدای منا شد

(image)

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: بیانات محکم و نهیب رهبر معظم انقلاب به همراه ایثار مجموعه تفحص باعث بازگشت پیکر شهدای فاجعه منا شد.
بیانات رهبری و ایثار مجموعه تفحص باعث بازگشت پیکر شهدای منا شد

بازی