به جای برجام ۲ و ۳ اقتصاد مقاومتی را اجرا کنند/ برخی در داخل دشمن بودن آمریکا را باور ندارند

به جای برجام ۲ و ۳ اقتصاد مقاومتی را اجرا کنند/ برخی در داخل دشمن بودن آمریکا را باور ندارند

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی‌ گفت: همه نخبگان اقتصادی کشور و حتی آن عده که انقلاب اسلامی را نیز قبول ندارند باور کرده‌اند که راه نجات اقتصاد ایران اقتصاد مقاومتی است.

به جای برجام ۲ و ۳ اقتصاد مقاومتی را اجرا کنند/ برخی در داخل دشمن بودن آمریکا را باور ندارند

(image)

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی‌ گفت: همه نخبگان اقتصادی کشور و حتی آن عده که انقلاب اسلامی را نیز قبول ندارند باور کرده‌اند که راه نجات اقتصاد ایران اقتصاد مقاومتی است.
به جای برجام ۲ و ۳ اقتصاد مقاومتی را اجرا کنند/ برخی در داخل دشمن بودن آمریکا را باور ندارند

استخدام

قدیر نیوز