به توصیه‌ی قالیباف قبل از طرح «نگارخانه» توجه نشد

به توصیه‌ی قالیباف قبل از طرح «نگارخانه» توجه نشد

مشاور شهردار تهران در واکنش به انتقادات مطرح شده نسبت به طرح نگارخانه ای به وسعت یک شهر گفت:به توصیه های دکتر قالیباف قبل از اکران طرح نگارخانه توجه نشد.

به توصیه‌ی قالیباف قبل از طرح «نگارخانه» توجه نشد

(image)

مشاور شهردار تهران در واکنش به انتقادات مطرح شده نسبت به طرح نگارخانه ای به وسعت یک شهر گفت:به توصیه های دکتر قالیباف قبل از اکران طرح نگارخانه توجه نشد.
به توصیه‌ی قالیباف قبل از طرح «نگارخانه» توجه نشد

بازی