بهره برداری از سایت جدید آموزشکده خبر خوش برای سال ۹۵ / شلمچه روحم را متحول کرد

بهره برداری از سایت جدید آموزشکده خبر خوش برای سال ۹۵ / شلمچه روحم را متحول کرد

رئیس آموزشکده دارالفنون شیرین ترین خاطره سالی که گذشت را سفرش به راهیان نور دانست و گفت: بهترین و بارزترین خاطره بازدید از شلمچه بود که روحم را متحول کرد.

بهره برداری از سایت جدید آموزشکده خبر خوش برای سال ۹۵ / شلمچه روحم را متحول کرد

(image)

رئیس آموزشکده دارالفنون شیرین ترین خاطره سالی که گذشت را سفرش به راهیان نور دانست و گفت: بهترین و بارزترین خاطره بازدید از شلمچه بود که روحم را متحول کرد.
بهره برداری از سایت جدید آموزشکده خبر خوش برای سال ۹۵ / شلمچه روحم را متحول کرد

اخبار دنیای تکنولوژی

فانتزی