بهائی‌ها از کار من بدشان نیامد!/ اصلا پشیمان و نگران نیستم

بهائی‌ها از کار من بدشان نیامد!/ اصلا پشیمان و نگران نیستم

فائزه هاشمی در گفتگویی تصریح کرد: من کار خطایی نکرده‌ام که بخواهم مخفی بماند یا نگران باشم. شاید بهایی‌هااصلاً بدشان هم نیاید که این‌قدر مطرح باشند.

بهائی‌ها از کار من بدشان نیامد!/ اصلا پشیمان و نگران نیستم

(image)

فائزه هاشمی در گفتگویی تصریح کرد: من کار خطایی نکرده‌ام که بخواهم مخفی بماند یا نگران باشم. شاید بهایی‌هااصلاً بدشان هم نیاید که این‌قدر مطرح باشند.
بهائی‌ها از کار من بدشان نیامد!/ اصلا پشیمان و نگران نیستم

بک لینک قوی

ganool review