بمب نقل و انتقالات استقلال به تهران آمد؛ ستاره با آبی‌پوشان قرارداد می‌بندد؟

بمب نقل و انتقالات استقلال به تهران آمد؛ ستاره با آبی‌پوشان قرارداد می‌بندد؟

هافبک فصل گذشته تراکتورسازی به تهران آمد.

بمب نقل و انتقالات استقلال به تهران آمد؛ ستاره با آبی‌پوشان قرارداد می‌بندد؟

(image)

هافبک فصل گذشته تراکتورسازی به تهران آمد.
بمب نقل و انتقالات استقلال به تهران آمد؛ ستاره با آبی‌پوشان قرارداد می‌بندد؟

خبرگزاری اصفحان