بزرگداشت شهدای هفت تیر درخانه موزه شهید بهشتی برگزار می‌شود

بزرگداشت شهدای هفت تیر درخانه موزه شهید بهشتی برگزار می‌شود

ویژه‌برنامه بزرگداشت شهدای هفتم تیر با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور درخانه موزه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

بزرگداشت شهدای هفت تیر درخانه موزه شهید بهشتی برگزار می‌شود

(image)

ویژه‌برنامه بزرگداشت شهدای هفتم تیر با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور درخانه موزه شهید بهشتی برگزار می‌شود.
بزرگداشت شهدای هفت تیر درخانه موزه شهید بهشتی برگزار می‌شود

پرس نیوز