بزرگترین پایانه مسافری دریایی کشور به بهره‌برداری رسید

با حضور وزیر راه و شهرسازی بزرگترین پایانه مسافری دریایی کشور در بندر شهید حقانی در بندرعباس به‌طور رسمی به بهره‌برداری رسید.