برگزاری پاتوق مطالبه‌گری دانشجویان یاسوجی با حضور دادستان استان

برگزاری پاتوق مطالبه‌گری دانشجویان یاسوجی با حضور دادستان استان

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج گفت: پاتوق مطالبه‌گری دانشجویان دانشگاه یاسوج ششم تیرماه جاری با حضور مهرداد کرمی، دادستان استان برگزار می‌شود.

برگزاری پاتوق مطالبه‌گری دانشجویان یاسوجی با حضور دادستان استان

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه یاسوج گفت: پاتوق مطالبه‌گری دانشجویان دانشگاه یاسوج ششم تیرماه جاری با حضور مهرداد کرمی، دادستان استان برگزار می‌شود.
برگزاری پاتوق مطالبه‌گری دانشجویان یاسوجی با حضور دادستان استان

قدیر نیوز