برگزاری سبک صحیح زندگی و روابط دانشجویی به مناسبت هفته خوابگاه ها 

برگزاری سبک صحیح زندگی و روابط دانشجویی به مناسبت هفته خوابگاه ها 

مسئول شورای صنفی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت: به مناسبت هفته خوابگاه ها برنامه سبک صحیح زندگی و روابط دانشجویی با حضور حجت الاسلام هراتی برکزار می شود.

برگزاری سبک صحیح زندگی و روابط دانشجویی به مناسبت هفته خوابگاه ها 

(image)

مسئول شورای صنفی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت: به مناسبت هفته خوابگاه ها برنامه سبک صحیح زندگی و روابط دانشجویی با حضور حجت الاسلام هراتی برکزار می شود.
برگزاری سبک صحیح زندگی و روابط دانشجویی به مناسبت هفته خوابگاه ها 

بک لینک قوی

دانلود موزیک