برگزاری اولین جشنواره ملی کرسی‌های آزاداندیشی/ مهلت ارسال آثار تا ۲۰ تیر

برگزاری اولین جشنواره ملی کرسی‌های آزاداندیشی/ مهلت ارسال آثار تا ۲۰ تیر

اولین جشنواره کرسی‌های آزاد اندیشی با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و معاونت فرهنگی وزارت علوم برگزار می‌شود.

برگزاری اولین جشنواره ملی کرسی‌های آزاداندیشی/ مهلت ارسال آثار تا ۲۰ تیر

(image)

اولین جشنواره کرسی‌های آزاد اندیشی با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و معاونت فرهنگی وزارت علوم برگزار می‌شود.
برگزاری اولین جشنواره ملی کرسی‌های آزاداندیشی/ مهلت ارسال آثار تا ۲۰ تیر

مهارت برتر