برگزاری‌‌ حلقه هفتگی تحلیل بیانات رهبری در پردیس فارابی دانشگاه تهران

برگزاری‌‌ حلقه هفتگی تحلیل بیانات رهبری در پردیس فارابی دانشگاه تهران

مسئول تشکیلات جامعه اسلامی دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران از برگزاری حلقه هفتگی تحلیل بیانات مقام معظم رهبری به همت جامعه اسلامی دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران خبر داد.

برگزاری‌‌ حلقه هفتگی تحلیل بیانات رهبری در پردیس فارابی دانشگاه تهران

(image)

مسئول تشکیلات جامعه اسلامی دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران از برگزاری حلقه هفتگی تحلیل بیانات مقام معظم رهبری به همت جامعه اسلامی دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران خبر داد.
برگزاری‌‌ حلقه هفتگی تحلیل بیانات رهبری در پردیس فارابی دانشگاه تهران

بک لینک رنک 4

دانلود سرا