برنامه ۱۰ ساله دوم فضایی کشور چشم‌انتظار تشکیل جلسه شورای عالی فضایی

برنامه ۱۰ ساله دوم فضایی کشور چشم‌انتظار تشکیل جلسه شورای عالی فضایی

سرویس علم و فناوری عیارآنلاین، شصتمین بسته خبری معیار علم و فناوری که به مهم‌ترین رویدادهای این حوزه اختصاص دارد، منتشر شد.

برنامه ۱۰ ساله دوم فضایی کشور چشم‌انتظار تشکیل جلسه شورای عالی فضایی

(image)

سرویس علم و فناوری عیارآنلاین، شصتمین بسته خبری معیار علم و فناوری که به مهم‌ترین رویدادهای این حوزه اختصاص دارد، منتشر شد.
برنامه ۱۰ ساله دوم فضایی کشور چشم‌انتظار تشکیل جلسه شورای عالی فضایی

آهنگ جدید