برنامه‌های سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان آذربایجان‌غربی اعلام شد + برنامه‌ها

برنامه‌های سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان آذربایجان‌غربی اعلام شد + برنامه‌ها

رئیس مرکز ارتباطات دفتر رئیس جمهور برنامه‌های سفر کاروان تدبیر و امید به استان آذربایجان‌غربی را اعلام کرد.

برنامه‌های سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان آذربایجان‌غربی اعلام شد + برنامه‌ها

(image)

رئیس مرکز ارتباطات دفتر رئیس جمهور برنامه‌های سفر کاروان تدبیر و امید به استان آذربایجان‌غربی را اعلام کرد.
برنامه‌های سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان آذربایجان‌غربی اعلام شد + برنامه‌ها

خبر جدید