برداشت ۱۴هزار تن انبه در هرمزگان

برداشت ۱۴هزار تن انبه در هرمزگان

باغداران هرمزگانی از ابتدای برداشت انبه در استان، ۱۴ هزار و ۶۰۰ تن انبه برداشت کرده اند.

برداشت ۱۴هزار تن انبه در هرمزگان

(image)

باغداران هرمزگانی از ابتدای برداشت انبه در استان، ۱۴ هزار و ۶۰۰ تن انبه برداشت کرده اند.
برداشت ۱۴هزار تن انبه در هرمزگان

مجله اتومبیل