برخورد با ناشر عکس مینو خالقی عین قانون است

برخورد با ناشر عکس مینو خالقی عین قانون است

وزیر کشور گفت: در دو روز اخیر شاهد دفاع برخی رسانه‌ها از فرد متخلف بوده‌ایم در حالی که این عمل به هیچ وجه قابل دفاع نیست.

برخورد با ناشر عکس مینو خالقی عین قانون است

(image)

وزیر کشور گفت: در دو روز اخیر شاهد دفاع برخی رسانه‌ها از فرد متخلف بوده‌ایم در حالی که این عمل به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
برخورد با ناشر عکس مینو خالقی عین قانون است

خرید بک لینک

عکس