برای جمع آوری رای به دانشگاه شهید چمران اهواز نیامدم!

برای جمع آوری رای به دانشگاه شهید چمران اهواز نیامدم!

عارف در پاسخ به سوال دانشجویی دردرباره علت عدم حضور وی در دانشگاه ها و حضور یکباره وی در جمع دانشجویان گفت: حضور من در دانشگاه شهید چمران ارتباطی به انتخابات ندارد و کارنامه من نشان می دهد که کسی نیستم که دنبال رای و جمع آوری رای مردم باشم!

برای جمع آوری رای به دانشگاه شهید چمران اهواز نیامدم!

(image)

عارف در پاسخ به سوال دانشجویی دردرباره علت عدم حضور وی در دانشگاه ها و حضور یکباره وی در جمع دانشجویان گفت: حضور من در دانشگاه شهید چمران ارتباطی به انتخابات ندارد و کارنامه من نشان می دهد که کسی نیستم که دنبال رای و جمع آوری رای مردم باشم!
برای جمع آوری رای به دانشگاه شهید چمران اهواز نیامدم!

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

bluray movie download