بدرقه بیست و چهارمین کاروان راهیان نور به سمت مناطق عملیاتی

بدرقه بیست و چهارمین کاروان راهیان نور به سمت مناطق عملیاتی

صبح امروز مراسم بدرقه بیست و چهارمین کاروان راهیان نور شهرداری تهران از ساختمان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور رئیس سازمان فرهنگی هنری، سرپرست معاونت فرهنگی سازمان و معاون اجتماعی و امور فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.

بدرقه بیست و چهارمین کاروان راهیان نور به سمت مناطق عملیاتی

(image)

صبح امروز مراسم بدرقه بیست و چهارمین کاروان راهیان نور شهرداری تهران از ساختمان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور رئیس سازمان فرهنگی هنری، سرپرست معاونت فرهنگی سازمان و معاون اجتماعی و امور فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.
بدرقه بیست و چهارمین کاروان راهیان نور به سمت مناطق عملیاتی

کیمیا دانلود

گیم پلی استیشن