با داشتن ایمان و اعتقاد قلبی به «ما می توانیم» موفق خواهیم شد

با داشتن ایمان و اعتقاد قلبی به «ما می توانیم» موفق خواهیم شد

مصطفی پور در یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد لاهیجان امروز در سومین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد لاهیجان گفت: با داشتن ایمان و اعتقاد قلبی به ما می توانیم موفق خواهیم شد، اگر این اعتقاد را نداشته باشیم به انحراف کشیده می شویم.

با داشتن ایمان و اعتقاد قلبی به «ما می توانیم» موفق خواهیم شد

(image)

مصطفی پور در یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد لاهیجان امروز در سومین یادواره شهدای گمنام دانشگاه آزاد لاهیجان گفت: با داشتن ایمان و اعتقاد قلبی به ما می توانیم موفق خواهیم شد، اگر این اعتقاد را نداشته باشیم به انحراف کشیده می شویم.
با داشتن ایمان و اعتقاد قلبی به «ما می توانیم» موفق خواهیم شد

فروش بک لینک

ganool review