با حکم روحانی؛ سورنا ستاری ماندنی شد

با حکم روحانی؛ سورنا ستاری ماندنی شد
سورنا ستاری به عنوان معاون علمی و فناوری رییس جمهور منصوب شد.
به گزارش خبر فوری ، در حکمی از سوی دکتر روحانی؛ سورنا ستاری به عنوان معاون علمی و فناوری رییس جمهور منصوب شد.
سورنا ستاری در دولت یازدهم نیز معاون علمی، فناوری رییس جمهور بود.
وی دارای مدرک دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف است.
وی دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، معاون علمی و فناواری رییس جمهور ایران و رییس ملی بنیاد ملی نخبگان است.
گفتنی است که ستاری، فرزند سرلشکر منصور ستاری است.
حزب سیاسی وی مستقل است و از سال 92 هم در سمت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور فعالیت می کند.
پیشتر گفته شده بود که ستاری گزینه وزارت علوم دولت دوازدهم است که وی در نمایشگاه الکامپ این خبر را تکذیب کرده و اعلام کرده بود که در سمت وزیر فعالیت نخواهد کرد.
/333388/14/

با حکم روحانی؛ سورنا ستاری ماندنی شد

سورنا ستاری به عنوان معاون علمی و فناوری رییس جمهور منصوب شد.
به گزارش خبر فوری ، در حکمی از سوی دکتر روحانی؛ سورنا ستاری به عنوان معاون علمی و فناوری رییس جمهور منصوب شد.
سورنا ستاری در دولت یازدهم نیز معاون علمی، فناوری رییس جمهور بود.
وی دارای مدرک دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف است.
وی دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، معاون علمی و فناواری رییس جمهور ایران و رییس ملی بنیاد ملی نخبگان است.
گفتنی است که ستاری، فرزند سرلشکر منصور ستاری است.
حزب سیاسی وی مستقل است و از سال 92 هم در سمت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور فعالیت می کند.
پیشتر گفته شده بود که ستاری گزینه وزارت علوم دولت دوازدهم است که وی در نمایشگاه الکامپ این خبر را تکذیب کرده و اعلام کرده بود که در سمت وزیر فعالیت نخواهد کرد.
/333388/14/
با حکم روحانی؛ سورنا ستاری ماندنی شد