با تحصیلات آکادمیک، نرخ موفقیت در کارآفرینی تسریع می شود

با تحصیلات آکادمیک، نرخ موفقیت در کارآفرینی تسریع می شود
هم مخترع است و هم حامی مخترعین، هم پژوهشگر است و هم به پژوهشگران کمک می کند. از سال 87 که موفق به کسب مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات در کشور انگلستان شده تاکنون جوایز و مدالهای مختلفی را به دست آورده؛ از کسب مدال طلای جشنواره بین المللی اختراعات در آمریکا و کسب مدال طلای سومین المپیاد بین المللی مخترعان، مبتکران و نوآوران تا کسب عنوان عضو برتر استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی. سید مسعود هاشمی مخترعی که مدرک کارشناسی ارشد شیمی آلی را از دانشگاه آزاد اسلامی اخذ کرده …

با تحصیلات آکادمیک، نرخ موفقیت در کارآفرینی تسریع می شود

هم مخترع است و هم حامی مخترعین، هم پژوهشگر است و هم به پژوهشگران کمک می کند. از سال 87 که موفق به کسب مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات در کشور انگلستان شده تاکنون جوایز و مدالهای مختلفی را به دست آورده؛ از کسب مدال طلای جشنواره بین المللی اختراعات در آمریکا و کسب مدال طلای سومین المپیاد بین المللی مخترعان، مبتکران و نوآوران تا کسب عنوان عضو برتر استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی. سید مسعود هاشمی مخترعی که مدرک کارشناسی ارشد شیمی آلی را از دانشگاه آزاد اسلامی اخذ کرده …
با تحصیلات آکادمیک، نرخ موفقیت در کارآفرینی تسریع می شود

free download movie

ساخت بنر