بانک مرکزی اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارت خوان را تکذیب کرد

بانک مرکزی اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارت خوان را تکذیب کرد

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی شایعات منتشر شده مبنی بر اخذ کارمزد ۹ درصدی از تراکنش های بانکی دستگاه های کارت خوان(POS) مربوط به اصناف را تکذیب کرد.

بانک مرکزی اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارت خوان را تکذیب کرد

(image)

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی شایعات منتشر شده مبنی بر اخذ کارمزد ۹ درصدی از تراکنش های بانکی دستگاه های کارت خوان(POS) مربوط به اصناف را تکذیب کرد.
بانک مرکزی اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارت خوان را تکذیب کرد

اسکای نیوز