باز هم تعطیلی یک واحد تولیدی دیگر

باز هم تعطیلی یک واحد تولیدی دیگر

مدیرعامل مجتمع معدنی صنعتی آهن و فولاد بافق از تعطیلی این واحد تولیدی خبر داد و گفت: شرکت گاز برای تأمین سوخت مورد نیاز این واحد ۱۳ میلیارد تومان برای دو کیلومتر لوله کشی تقاضا کرده که این امر خلاف قانون است.

باز هم تعطیلی یک واحد تولیدی دیگر

(image)

مدیرعامل مجتمع معدنی صنعتی آهن و فولاد بافق از تعطیلی این واحد تولیدی خبر داد و گفت: شرکت گاز برای تأمین سوخت مورد نیاز این واحد ۱۳ میلیارد تومان برای دو کیلومتر لوله کشی تقاضا کرده که این امر خلاف قانون است.
باز هم تعطیلی یک واحد تولیدی دیگر

اتومبیل