بازنشتگان برای اطلاع از وضعیت قرارداد جدید بیمه تکمیلی بخوانند

بازنشتگان برای اطلاع از وضعیت قرارداد جدید بیمه تکمیلی بخوانند

مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان از ثبت نام وام ضروری بازنشستگان از نیمه دوم سال خبر داد.

بازنشتگان برای اطلاع از وضعیت قرارداد جدید بیمه تکمیلی بخوانند

(image)

مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان از ثبت نام وام ضروری بازنشستگان از نیمه دوم سال خبر داد.
بازنشتگان برای اطلاع از وضعیت قرارداد جدید بیمه تکمیلی بخوانند

خبر فرهنگیان