بازتاب هشدارهای رهبر انقلاب به آمریکا در رسانه‌های روسی

بازتاب هشدارهای رهبر انقلاب به آمریکا در رسانه‌های روسی

رسانه‌های روسی گزارش دادند: رهبر عالی ایران با هشدار نسبت به تکرار تخلف‌های آمریکا درباره برجام، تاکید کرد که واشنگتن تعهدهای خود را برای اجرای این توافق بین‌المللی نقض می‌کند.

بازتاب هشدارهای رهبر انقلاب به آمریکا در رسانه‌های روسی

(image)

رسانه‌های روسی گزارش دادند: رهبر عالی ایران با هشدار نسبت به تکرار تخلف‌های آمریکا درباره برجام، تاکید کرد که واشنگتن تعهدهای خود را برای اجرای این توافق بین‌المللی نقض می‌کند.
بازتاب هشدارهای رهبر انقلاب به آمریکا در رسانه‌های روسی