بارسا با گل های مسی و سوارز ایبار را شکست داد

بارسا در چارچوب هفته بیست و هشتم لالیگا از سد ایبار گذشت و صدرنشینی خود را استحکام بخشید.