باجِ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی دولت روحانی به دو کشور کوچک عربی

باجِ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی دولت روحانی به دو کشور کوچک عربی

معاون وزیر اقتصاد در اقدامی عجیب پیگیری طلب ۳ هزار میلیارد تومانی از سودان و اردن را از دستور کار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی خارج کرد

باجِ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی دولت روحانی به دو کشور کوچک عربی

(image)

معاون وزیر اقتصاد در اقدامی عجیب پیگیری طلب ۳ هزار میلیارد تومانی از سودان و اردن را از دستور کار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی خارج کرد
باجِ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی دولت روحانی به دو کشور کوچک عربی

اسکای نیوز