بابک زنجانی یک متهم بزرگ است/ کیفرخواست پرونده کرمان در شرف صدور است

دادستان تهران گفت: بابک زنجانی یک متهم بزرگ است که محاکمه شده و امیدواریم دادگاه زودتر حکم را صادر کند، ما صدها جلد پرونده دادیم و محاکمه دو ماه به طول انجامید و می‌گوید که زنجانی بدهکار است که این‌ها فرافکنی است.