«بابا رجب» را ذخیره انقلاب بنامید/ علامت تعجبی که منجر به احضار دادگاه شد!

«بابا رجب» را ذخیره انقلاب بنامید/ علامت تعجبی که منجر به احضار دادگاه شد!

تشکل‌های دانشجویی در هفته‌ای که گذشت موضع‌گیری‌های مهمی را در مسائل مهم کشور داشته‌ و خودشان به نوعی جریان‌ساز جامعه بوده‌اند.

«بابا رجب» را ذخیره انقلاب بنامید/ علامت تعجبی که منجر به احضار دادگاه شد!

(image)

تشکل‌های دانشجویی در هفته‌ای که گذشت موضع‌گیری‌های مهمی را در مسائل مهم کشور داشته‌ و خودشان به نوعی جریان‌ساز جامعه بوده‌اند.
«بابا رجب» را ذخیره انقلاب بنامید/ علامت تعجبی که منجر به احضار دادگاه شد!

دانلود آهنگ آذری