این عکس‌ها چند می‌ارزد؟

این عکس‌ها چند می‌ارزد؟

روزهاست که می‌خواهم ۴ کلمه درباره شهدای مدافع حرم بنویسم. هر بار که خواسته‌ام از بغضی که گلویم را فشار می‌دهد بنویسم دیده‌ام نمی‌توانم آنچه بر دلم می‌گذرد را بنویسم.

این عکس‌ها چند می‌ارزد؟

(image)

روزهاست که می‌خواهم ۴ کلمه درباره شهدای مدافع حرم بنویسم. هر بار که خواسته‌ام از بغضی که گلویم را فشار می‌دهد بنویسم دیده‌ام نمی‌توانم آنچه بر دلم می‌گذرد را بنویسم.
این عکس‌ها چند می‌ارزد؟

آپدیت نود 32 ورژن 8

فانتزی