ایسلند ۱-۱ پرتغال/ توقف یاران رونالدو برابر مردان یخی

ایسلند ۱-۱ پرتغال/ توقف یاران رونالدو برابر مردان یخی

تیم‌های پرتغال و ایسلند در آخرین دیدار مرحله نخست گروهی امتیازات را تقسیم کردند.

ایسلند ۱-۱ پرتغال/ توقف یاران رونالدو برابر مردان یخی

(image)

تیم‌های پرتغال و ایسلند در آخرین دیدار مرحله نخست گروهی امتیازات را تقسیم کردند.
ایسلند ۱-۱ پرتغال/ توقف یاران رونالدو برابر مردان یخی

خرم خبر