ایرلند شمالی اوکراین را درهم کوبید

ایرلند شمالی اوکراین را درهم کوبید

دیدار ایرلندشمالی با اوکراین در زیربارش تگرگ با برتری ایرلندی‌ها به پایان رسید.

ایرلند شمالی اوکراین را درهم کوبید

(image)

دیدار ایرلندشمالی با اوکراین در زیربارش تگرگ با برتری ایرلندی‌ها به پایان رسید.
ایرلند شمالی اوکراین را درهم کوبید

پرس نیوز