ایران ۳ – آرژانتین ۲؛ شطرنج پیرمردها را لوزانو از ولاسکو برد

ایران ۳ – آرژانتین ۲؛ شطرنج پیرمردها را لوزانو از ولاسکو برد

تیم ملی والیبال ایران در سومین مسابقه خود در رقابت های لیگ جهانی برابر آرژانتین قرار گرفت.

ایران ۳ – آرژانتین ۲؛ شطرنج پیرمردها را لوزانو از ولاسکو برد

(image)

تیم ملی والیبال ایران در سومین مسابقه خود در رقابت های لیگ جهانی برابر آرژانتین قرار گرفت.
ایران ۳ – آرژانتین ۲؛ شطرنج پیرمردها را لوزانو از ولاسکو برد

wolrd press news